​VCA-certificering

​VCA-certificering

Roval Aluminium heeft het VCA (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) Checklist Aannemers certificaat behaald voor de Roval Montage.

VCA-certificering is bedoeld voor bedrijven die risicovol werk uitvoeren. Door VCA-certificering toont Roval Aluminium aan te voldoen aan de eisen conform de VCA-checklist VGM. Het certificaat laat zien dat onze montageteams volgens een correct veiligheidsmanagementsysteem monteren en alle risico’s voldoende afdekken. Het VCA-certificaat bevestigt dit en maakt aantoonbaar dat Roval Aluminium de werkzaamheden veilig kan en zal uitvoeren.

In juni 2021 behaalde we de VCA-certificering opnieuw. Dit betekent dat de Roval certificering weer voor de komende drie jaar is verlengd. (Het nieuwe certificaat zal in augustus op onze website worden geplaatst.) 

Download certificaat 2018-2021